zeg maar willie kaartjes op maat
algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling bij zegmaarwillie.be aanvaardt u als opdrachtgever de exclusieve toepassing van deze algemene voorwaarden en elke toepassing van algemene voorwaarden of condities, hoe ook genoemd, van de opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen.

Alle geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.

 

Prijzen

 • Prijzen op de website kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die op de dag van de aanvraag op zegmaarwillie.be staat vermeld blijft gelden voor die desbetreffende aanvraag
 • Offertes zijn geheel vrijblijvend en blijven gelden tot 15 werkdagen na de offertedatum. Deze datum staat vermeld op de offerte.
 • Facturen moeten worden betaald binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum. Deze datum staat vermeld op de factuur.
 • Bij niet of laattijdige betaling behoudt Liza Renders (zeg.maar.willie) zich het recht voor om alle verdere prestaties op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

 

Annulatievoorwaarden

 • Fotografie: Een boeking kan ten laatste één week voor datum van de shoot geannuleerd worden. Bij een annulatie binnen de week voor de shoot wordt een schadevergoeding van 50% van de offerteprijs aangerekend. Bij overmacht of ziekte van de fotograaf of de klant op de afgesproken datum, wordt de datum van de shoot gewijzigd.
 • Grafische vormgeving: Bij een annulatie wordt het reeds gepresteerde werk aangerekend aan 25 euro per uur ongeacht het afgesproken uurtarief.

 

Levering

 • Na fotografieopdrachten word het afgesproken aantal beelden (S: min 25; M: min 35; XL: min 75) ter beschikking gesteld in een online galerij. De online gallerij blijft minstens 3 weken zichtbaar. Daarna kunnen de foto’s offline worden gehaald. Ze worden gedurende minstens 2 jaar in bewaard in een archief en kunnen in deze periode opgevraagd worden.
 • Ontwerpopdrachten worden afgeleverd via mail en/of wetransfer. Op aanvraag kan dit ook op een fysieke drager zoals een USB stick (hiervoor kunnen kosten aangerekend worden). Na aflevering blijven de ontwerpen minstens 2 jaar bewaard in een archief. Een verlenging van deze periode is mogelijk op aanvraag (hiervoor kunnen kosten aangerekend worden).

 

Aansprakelijkheid

 • Voor, tijdens of na een fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade bij of aan de opdrachtgever; directe of indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten; lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden; verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij, tenzij de aansprakelijkheid wettelijk niet kan uitgesloten worden. In dat geval is de aansprakelijkheid van de fotograaf steeds beperkt tot maximaal twee (2) maal het bedrag dat werd gefactureerd voor de prestaties die hebben geleid tot de schade.


 • De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of illustraties zijn afgedrukt bij derde partijen.

 

Auteursrecht

 • Het fotografisch werk van zeg.maar.willie is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijk gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden is voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf en een eventuele vergoeding nodig. Gerechtelijke stappen kunnen ondernomen worden indien dit niet gerespecteerd wordt. Toestemming aanvragen kan via mail naar liza@zegmaarwillie.be
 • De foto’s geleverd in een online gallerij mogen gebruikt worden op niet-commerciële sociale media of andere niet-commerciële persoonlijke kanalen mits vermelding van de fotograaf (hetzij door watermerk duidelijk in beeld laten, hetzij door © Liza Renders toe te voegen of @zeg.maar.willie te taggen).
  De gekozen foto’s die in hoge resolutie worden bezorgd hoeven bij persoonlijk gebruik niet verplicht deze vermelding toe te voegen.
 • De geleverde ontwerpen, onder welke vorm ook, blijven eigendom van Liza Renders, zeg.maar.willie, en mogen op geen enkele manier verspreid of gekopieerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Klachten en geschillen

Elke klacht of protest moet schriftelijk en aangetekend worden verzonden binnen de acht kalenderdagen na levering.

Op al onze leveringen van diensten en goederen is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.


Deelbaarheid

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of niet-uitvoerbaar zouden zijn, wordt daardoor de geldigheid of uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen geenszins aangetast of verminderd. De nietige of niet-uitvoerbare bepaling wordt vervangen in de geldige en uitvoerbare bepaling die daarmee het meest overeenstemt.

Privacy

De persoonsgegevens die u opgeeft voor het gebruik of een aanvraag van de diensten van zeg.maar.willie worden uitsluitend in functie van die diensten bewaard. Ze worden nooit met derden gedeeld. Het is te allen tijde mogelijk om uw persoonsgegevens op te vragen en/of te vragen deze te laten schrappen of verbeteren.

 

Opdrachten kunnen op de website of sociale media van zeg.maar.willie verschijnen. Hiervoor wordt steeds schriftelijke toestemming van de opdrachtgever gevraagd (hetzij via contactformulier op de website, hetzij via mail).

 

Vragen omtrent privacy kunnen via mail gesteld worden: liza@zegmaarwillie.be