zeg maar willie kaartjes op maat
algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling bij zegmaarwillie.be aanvaardt u als opdrachtgever de exclusieve toepassing van deze algemene voorwaarden en elke toepassing van algemene voorwaarden of condities, hoe ook genoemd, van de opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen.

Alle geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.

 

Prijzen

 • Prijzen op de website kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die op de dag van de aanvraag op zegmaarwillie.be staat vermeld blijft gelden voor die desbetreffende aanvraag
 • Offertes zijn geheel vrijblijvend en blijven gelden tot 15 werkdagen na de offertedatum. Deze datum staat vermeld op de offerte.
 • Facturen moeten worden betaald binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum. Deze datum staat vermeld op de factuur.
 • Bij niet of laattijdige betaling behoudt Liza Renders (zeg.maar.willie) zich het recht voor om alle verdere prestaties op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

 

Annulatievoorwaarden

 • Fotografie: Een boeking kan ten laatste één week voor datum van de shoot geannuleerd worden. Bij een annulatie binnen de week voor de shoot wordt een schadevergoeding van 50% van de offerteprijs aangerekend. Bij overmacht of ziekte van de fotograaf of de klant op de afgesproken datum, wordt de datum van de shoot gewijzigd.
 • Grafische vormgeving: Bij een annulatie wordt het reeds gepresteerde werk aangerekend aan 25 euro per uur ongeacht het afgesproken uurtarief.

 

Levering

 • Na fotografieopdrachten word het afgesproken aantal beelden (S: min 25; M: min 35; XL: min 75) ter beschikking gesteld in een online galerij. De online gallerij blijft minstens 3 weken zichtbaar. Daarna kunnen de foto’s offline worden gehaald. Ze worden gedurende minstens 2 jaar in bewaard in een archief en kunnen in deze periode opgevraagd worden.
 • Ontwerpopdrachten worden afgeleverd via mail en/of wetransfer. Op aanvraag kan dit ook op een fysieke drager zoals een USB stick (hiervoor kunnen kosten aangerekend worden). Na aflevering blijven de ontwerpen minstens 2 jaar bewaard in een archief. Een verlenging van deze periode is mogelijk op aanvraag (hiervoor kunnen kosten aangerekend worden).

 

Aansprakelijkheid

 • Voor, tijdens of na een fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade bij of aan de opdrachtgever; directe of indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten; lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden; verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij, tenzij de aansprakelijkheid wettelijk niet kan uitgesloten worden. In dat geval is de aansprakelijkheid van de fotograaf steeds beperkt tot maximaal twee (2) maal het bedrag dat werd gefactureerd voor de prestaties die hebben geleid tot de schade.


 • De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of illustraties zijn afgedrukt bij derde partijen.

 

Auteursrecht

 • Het fotografisch werk van zeg.maar.willie is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijk gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden is voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf en een eventuele vergoeding nodig. Gerechtelijke stappen kunnen ondernomen worden indien dit niet gerespecteerd wordt. Toestemming aanvragen kan via mail naar liza@zegmaarwillie.be
 • De foto’s geleverd in een online gallerij mogen gebruikt worden op niet-commerciële sociale media of andere niet-commerciële persoonlijke kanalen mits vermelding van de fotograaf (hetzij door watermerk duidelijk in beeld laten, hetzij door © Liza Renders toe te voegen of @zeg.maar.willie te taggen).
  De gekozen foto’s die in hoge resolutie worden bezorgd hoeven bij persoonlijk gebruik niet verplicht deze vermelding toe te voegen.
 • De geleverde ontwerpen, onder welke vorm ook, blijven eigendom van Liza Renders, zeg.maar.willie, en mogen op geen enkele manier verspreid of gekopieerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Klachten en geschillen

Elke klacht of protest moet schriftelijk en aangetekend worden verzonden binnen de acht kalenderdagen na levering.

Op al onze leveringen van diensten en goederen is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.


Deelbaarheid

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of niet-uitvoerbaar zouden zijn, wordt daardoor de geldigheid of uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen geenszins aangetast of verminderd. De nietige of niet-uitvoerbare bepaling wordt vervangen in de geldige en uitvoerbare bepaling die daarmee het meest overeenstemt.

Privacy

De persoonsgegevens die u opgeeft voor het gebruik of een aanvraag van de diensten van zeg.maar.willie worden uitsluitend in functie van die diensten bewaard. Ze worden nooit met derden gedeeld. Het is te allen tijde mogelijk om uw persoonsgegevens op te vragen en/of te vragen deze te laten schrappen of verbeteren.

 

Opdrachten kunnen op de website of sociale media van zeg.maar.willie verschijnen. Hiervoor wordt steeds schriftelijke toestemming van de opdrachtgever gevraagd (hetzij via contactformulier op de website, hetzij via mail).

 

Vragen omtrent privacy kunnen via mail gesteld worden: liza@zegmaarwillie.be

Algemene voorwaarden webshop


Retourbeleid


 • Alvorens artikelen te retourneren, neemt u contact op met zeg.maar.willie.
 • U kunt artikelen binnen 30 kalenderdagen na levering terugsturen. Het product moet in nieuwe staat verkeren. Indien het product beschadigd of gebruikt is, zal er geen terugbetaling volgen. Controleer dat u uw contactgegevens bij de retour heeft gevoegd en vermeld indien mogelijk een trackingnummer en een korte beschrijving van uw probleem. zeg.maar.willie zal de retours die in aanmerking komen, terugbetalen.
 • NIET RETOURNEERBARE GOEDEREN: Verschillende types goederen zijn van terugzending uitgesloten. Goederen met een beperkte houdbaarheid zoals voeding, bloemen, kranten of tijdschriften kunnen niet worden teruggezonden. Andere niet retourneerbare goederen zijn: cadeauvouchers en gepersonaliseerde items.
 • VERZENDING: Om uw producten terug te kunnen zenden, heeft u een ontvangst- of aankoopbewijs nodig. U moet uw product sturen naar: Liza Renders, Van Lissumstraat 23, 2100 Deurne. U bent verantwoordelijk voor de betaling van uw eigen verzendingskosten voor de retour van uw artikel. Verzendingskosten worden niet terugbetaald, in voorkomend geval worden de kosten van de retourzending van uw terugbetaling afgetrokken. Afhankelijk van uw woonplaats kan de bezorgingstijd van uw uitgewisseld product variëren.
 • Indien u een prijzig artikel terugzendt, overweeg dan om een leveringsdienst te gebruiken met traceermogelijkheden. zeg.maar.willie kan niet garanderen dat de geretourneerde artikel toekomen en draagt geen enkele verantwoordelijkheid.Terugbetalingsbeleid

 • Ons aanbod blijft 30 kalenderdagen geldig. Indien er 30 kalenderdagen verstreken zijn sinds uw aankoop kunnen wij u jammer genoeg geen terugbetaling of ruil aanbieden. Om voor een retour in aanmerking te komen, moet een artikel ongebruikt zijn en zich in de staat bevinden waarin u het ontving. Het moet ook in de originele verpakking zitten.
 • TERUGBETALING: Zodra uw retour is ontvangen en geïnspecteerd, sturen we u een e-mail om u van de ontvangst van uw artikel op de hoogte te brengen. We informeren u ook over de goedkeuring of afwijzing van uw terugbetaling. Indien goedgekeurd, zal de terugbetaling worden verwerkt, en zal er automatisch een bedrag op uw creditcard of oorspronkelijk betaalmiddel worden gecrediteerd, binnen een bepaald aantal dagen.
 • LAATTIJDIGE OF ONTBREKENDE TERUGBETALINGEN: Indien u nog geen terugbetaling heeft ontvangen, gelieve eerst uw bankrekening opnieuw na te kijken. Neem dan contact op met uw bank. Het kan een tijdje duren vooraleer uw terugbetaling officieel is geboekt. Wanneer u dit alles heeft gedaan en u nog steeds geen terugbetaling heeft ontvangen, neem dan contact met ons op via: liza@zegmaarwillie.be.
 • AFGEPRIJSDE ARTIKELEN: Alleen normaal geprijsde artikelen komen voor terugbetaling in aanmerking. Afgeprijsde artikelen kunnen we jammer genoeg niet terugbetalen.


Privacybeleid

 • Wanneer u iets in onze winkel koopt, als onderdeel van het aankoop- en verkoopproces, verzamelen we de persoonsgegevens die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres. 
 • Wanneer u in onze winkel rondkijkt, ontvangen we automatisch het IP-adres van uw computer en komen we meer te weten over uw browser en besturingssysteem.
 • Deze gegevens worden nooit gedeeld met derden en enkel voor interne doeleinden gebruikt.
 • Met uw toestemming kunnen we u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.
 • TOESTEMMING: Wanneer u ons persoonsgevens verstrekt bij voltooiing van een transactie, controle van uw creditcard, plaatsen van een order, regeling van een levering, betaling of retour van een aankoop, gaan we ervan uit dat u instemt met het verzamelen ervan en het gebruik voor die specifieke reden. Indien we uw persoonsgegevens vragen voor een secundaire reden, zoals marketing, zullen we u ofwel direct om uw expliciete toestemming vragen, of u de kans bieden om te weigeren.
 • TOESTEMMING INTREKKEN: Indien u, na eerder ingestemd te hebben, u bedenkt, kunt u uw toestemming voor contact door ons, voor het verzamelen of gebruiken op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via liza@zegmaarwillie.be.
 • OPENBAARMAKING: Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken indien de wet ons daartoe verplicht.
 • ONE.COM: Onze winkel wordt gehost door One.com. Zij bieden ons het online e-commerce platform dat ons toelaat onze producten en diensten aan u te verkopen. Uw gegevens worden opgeslagen via de gegevensopslag en databases van One.com en de algemene One.com applicatie. Ze bewaren uw gegevens op een beveiligde server achter een firewall.
 • BETALING: Indien u kiest voor een direct payment gateway om uw aankoop te voltooien, dan kan onze gateway via derden uw creditcardgegevens voor dat doel gebruiken. Zie 3.8.
 • DIENSTEN VAN DERDEN: Derden waarop wij een beroep doen zullen uw gegevens alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover zij dat nodig hebben om de diensten die zij ons bieden, uit te voeren.
  • Bepaalde derde partijen die diensten aanbieden, zoals payment gateways en andere betaaldiensten, hebben hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij hen verplicht moeten verstrekken in verband met uw aankoopgerelateerde transactie. Voor deze aanbieders raden wij aan dat u hun privacybeleid leest zodat u begrijp in welke mate zij uw persoonsgegevens zullen verwerken.
  • U moet er vooral rekening mee houden dat bepaalde providers gevestigd zijn in of faciliteiten hebben die gevestigd zijn in een ander rechtsgebied dan het uwe of het onze. Indien u ervoor kiest om met een transactie door te gaan waarvoor de diensten van derden nodig zijn, dan kan uw informatie onderworpen worden aan de wetten van het/de rechtsgebied(en) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden. Zodra u de website van de winkel verlaat of naar een website of toepassing van derden wordt geleid, bent u niet langer onderhevig aan dit privacybeleid of de algemene voorwaarden van onze website.
 • LINKS: Wanneer u in onze winkel op links klikt, kunt u weggeleid worden van onze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyhandelingen van andere sites en raden u aan om hun privacyverklaring te lezen.
 • BEVEILIGING: Om uw persoonsgegevens te beschermen nemen we de nodige voorzorgen en volgen we de beste praktijken uit de branche om ervoor te zorgen dat ze niet verloren raken, misbruikt, geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd worden. Indien u ons uw creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie geëncrypteerd door middel van secure socket layer technologie (SSL) en bewaard met een AES-256 encryptie.
 • MINIMUMLEEFTIJD VOOR TOESTEMMING: Door deze site te gebruiken verklaart u dat u minstens meerderjarig bent, of dat u meerderjarig bent en dat u ons de toestemming heeft gegeven om een van uw minderjarige afhankelijken deze site te laten gebruiken.


Wijzigingen aan deze algemene voorwaarden

 • Wij behouden ons het recht voor om onze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Bekijk ze dus regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden met onmiddellijke ingang van kracht na het publiceren op de website.
 • Indien we materiële wijzigingen aan het privacybeleid doorvoeren, zullen we u hiervan op de hoogte brengen dat het bijgewerkt is, zodat u op de hoogte bent van welke gegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken en onder welke voorwaarden we ze, in voorkomende gevallen, gebruiken en/of openbaar maken.
 • Indien onze winkel wordt gekocht door een andere onderneming of ermee wordt samengevoegd, dan kunnen uw gegevens aan de nieuwe eigenaren worden overgedragen zodat we aan u producten kunnen blijven verkopen.